محیط زیست

مبارزه با گرسنگی در جهان نیازمند عزم سیاسی است

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و سازمان بهداشت جهانی می‌گویند اراده سیاسی لازم برای مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه در جهان وجود ندارد. طبق اعلام این سازمان‌ها در حال حاضر بیش از ۸۴۰ میلیو

 

انقراض حیات وحش به جنگ و برده داری کودکان دامن می زند

تخریب منابع طبیعی و انقراض حیات وحش و آبزیان به گسترش برده‌داری کودکان، نزاع و درگیر‌ی‌های مسلحانه و همچنین رشد گروه‌های تبهکار می‌‌انجامد. انقراض آبزیان، باعث رواج استفاده از نیروی کار کودک

 

Sample Text

This is sample text.