اقتصاد

قناعت‌ورزی در ترازوی نقد اقتصادی

نوشته: محمد عثمان عادل آیا اندیشه‌ی قناعت‌ورزی از بازدارنده‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی است؟ منش فقرگرایی، فرهنگ تنبلی و ایستایی انگیزه‌های رشد و توسعه در جامعه‌ی افغانی

 

کاربست مقاصد شریعت در راستای توسعه و تکامل سیاست‌های اقتصاد معرفتی

نویسنده: جاسر العودة ترجمه و تلخیص: عثمان عادل چکیده:این پژوهش تلاشی ­است در جهت­ کاربست تئوری مقاصد شریعت در راستای ­رشد و توسعه ی اقتصاد دیجیتالی یا معرفتی، گامی ا­ست سازنده در جهت به

 

راهکارهای افزایش بهره وری نیروی کار در سازمان های دولتی افغانستان

نوشته: عثمان عادل استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه هرات پایه ­ی اصلی ثروت هر کشور را منابع انسانی آن تشکیل می دهد و نیروی انسانی کاردان و باکفایت محور اصلی پدیدۀ بهره‎وری است و بهره‎وری یکی از ستون

 

Sample Text

This is sample text.