روانشناسی

تفسیرِ مذکر و اروتیسم مردانه؛ معناشناسیِ ازدواج در آموزه‌های فقهی

نوشته: عبدالکبیر صالحی - پژوهشگر یکم- مقدمه مردان که بدون تردید چیره‌ترین کنشگرانِ تفسیریِ متون بنیادسازِ دینی (النُّصُوصُ المُؤسِّس) در درازنای تاریخ اسلام بوده‌‌اند، همو

 

نیاز به تجدید نظر در تربیت دینی کودکان

نوشته: آرش نراقی تنظیم: اسماعیل درمان تربیت دینی در غالب موارد تلقین یا تحمیل باورها و هنجارهای دینی والدین به تن و روان کودکان است. – آرش نراقی به

 

نیاز به بازنگری ریشه های روانی- اجتماعی حملات انتحاری

اسماعیل درمان این نوشته نخستین بار در کنفرانس «عوامل و ریشه‌های بنیادگرایی مذهبی» که توسط «شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر» در هرات دایر شده بود، به خوانش گرفته شد.

 

شناسایی بخشی از مغز که در تصمیم گیری کمک میکند

برگردان: آمنه مبشر ویرایش: اسماعیل درمان پژوهش تازه نشان می‌دهد Lateral Habenula نقش مهمی در تصمیم‌گیری دارد پس از پژوهش تازه‌ای که نشان می‌دهد یکی از کوچک‌ترین بخش‌ها

 

سه کارگاه برای برنامه‌های تازه‌‌ی صحت روانی در افغانستان

داکتر بشیر احمد سروری، رییس دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت ویرایش: اسماعیل درمان دیپارتمنت صحت روانی و کاهش تقاضای مواد نشئه آور وزارت صحت عامه افغانستان، در همکاری نزدیک با دفتر عمومی

 

تاثیر ناکامی بر صحت روانی

مقدمه، ویرایش، و اضافات: اسماعیل درمان ماستر روانشناسی بالینی و مشاوره شاید هیچ کسی در دنیا نباشد که از شکست خوشش بیاید. ما همه به دنبال موفقیت و کامیابی هستیم و زما