روانشناسی

چطور در هنگام مطالعه تمرکز داشته باشیم؟

منبع: مجله‌ی پیام مشاور مقدمه و ویرایش: اسماعیل درمان   در موارد زیادی دوستان و آشنایان، به خصوص آنهایی که هنوز شاگرد یا محصل‌اند، از من می

 

چهره در آیینه‌ی دیگری

مصطفی ملکیان تنظیم: اسماعیل درمان «…چهار ویژگی می‌شناسیم كه ظاهراً تا پیش از قرن بیستم، مؤمنان و بی‌ایمانان جز به ندرت واجد آن‌ها نبوده‌اند، ولی امروزه در میان هر دو گروه شیوع و روا

 

تأثیر نظام مردسالار بر روان مردان

نوشته: داکتر آرش نراقی تنظیم: اسماعیل درمان مردان غالباً سخت می‌کوشند که ولو برای حفظ «آبرو» به داشتن صفات «نر آلفا» تظاهر کنند. این چهره‌ی بیرونی اما نمی‌تواند حقیقت درونی

 

بیست عامل عقب‌ماندگی

مصطفی ملکیان اولین خصوصیتی که در ما وجود دارد، پیش‌داوری‌های فراوان نسبت به بسیاری از امور است. اگر هر کدام از ما به درون خودمان رجوع کنیم، پیش‌

 

آیا شما برای فرزندان خود تلفن می‌خرید؟

نویسنده:اسماعیل درمان  گوشی یا تلفن همراه یا همان مبایل، چطور با پدر و مادرها کنار خواهد آمد، یا پدر و مادر ها با تلفن همراه چگونه کنار خواهند آمد!؟ این رسانه را با چه ابزار و چه شرایطی ب

 

سه پیش‌شرط مواجهه با هر انسانی

مصطفی ملیکان فراموش‌کردن گذشته، نادیده‌گرفتن ظواهر، و رهایی از اسارت باورها، سه پیش‌شرط اصلی مواجهه با هر انسانی است. در مواجهه با هر انسانی، سه چیز را از ذهن و ضمیر خودتان

 

چگونه انتقاد را با قدردانی پذیرا باشیم؟

نوشته: مدیریت سایت مردمان ویرایش: اسماعیل درمان نظر به ماهیت ِ شغلی که داریم، ممکن است در طول روز نظرات و پیام‌های مثبت و دلگرم‌کننده زیادی برای ما بیایند که معمولاً تنها چیزی‌اند که م

 

خودشیفتگی و پیامدهای آن

مصطفی ملکیان زمانی که هر فردی میان خودش و دیگران تفاوتی شگرف می‌‎بیند و هر آن‌چه برای خود حق می‌پندارد برای دیگری ناحق می‌داند و به عکس آن، و زمانی که هم‌دلی و مشابهتی میان خود و سایری

 

ادب اجتماعی را به فرزند خود بیاموزید!

شوربختانه روش مسخره‌کردن، فکاهی‌گفتن، و منسوب‌کردن آن به یک قوم یا منطقه‌ی خاص در رفتار بسیاری از شهروندان به مشاهده می‌رسد. این شاید مختص به کشور ما نباشد و در کشورهای دیگر نیز دیده می‌شود، اما از قباح

 

چرا نباید از شخصیت افراد بت بسازیم؟

ویرایش: اسماعیل درمان اسطوره‌سازی و اسطوره‌پرستی از دیرباز و در دوره های مختلف حیات بشر وجود داشته و همواره انسان‌هایی بوده اند که به واسطه‌ی برخی قابلیت‌ها و جذابیت‌های خود، توجه‌ی مردم را