زن و خانواده

داستانِ تراژیکِ حقوق‌ زن در افغانستان

 عبدالکبیر صالحی گفتمانِ حقوق زن در زِهدان موافقت‌نامه‌ی بُن در پی حملاتِ مرگبار 11 سپتامبر 2001، آمریکا برای نخستین‌بار خطر ایدئولوژیِ کشتارجویانه و زن‌ستیزانه‌ی طالب

 

زن و نقصان عقل، تأملي بر يك روايت

محمد محق روايتي در برخي از كتابهاي حديث آمده است كه زنان را داراي عقل ناقص ميخواند. اين روايت در گذشته‌ها به آساني خوانده ميشد بي آنكه پرسش يا انتقادي در پي داشته باشد.

 

نبوت حضرت مريم «ع»: درآمدی بر فمینیسم اسلامی

در درازنای تاريخ اسلام، کارهای فراوانی در راستای قرآن‌شناسی انجام شده است. قرآن‌پژوهان از همان سپیده‌دمِ نزول این کتاب تقلا و تتبع کرده‌اند و برای شناخت آموزه‌ها و معارفش، از چشم‌اند

 

فرع بودن زن در قرآن نیامده است

محمد محق شورای سرتاسری علمای افغانستان، اخیرا در ضمن بیانیه ای، نسبت مرد و زن را نسبت اصل و فرع خوانده است. ارائه چنین دیدگاهی بازتاب نسبتا وسیعی در رس

 

Sample Text

This is sample text.