تاریخ و تمدن

نکوهشِ بزرگداشت نوروز؛ حکمی دینی یا رویکردی ناسیونالیستی؟

عبدالکبیر صالحی کسانی که بزرگداشت جشن باستانی نوروز را امری نکوهیده می‌پندارند و بی‌محابا اندر باب مَذمت و نکوهش تجلیل از این روز فتوا صادر میکنند، در واقع با رویکرد نوروزستیزانه‌ی ع

 

دار الاسلام از ظهور تا زوال

نگرشی در متغیرات فقه، سیاست و تاریخ نویسنده: رضوان سید ترجمه: حبیب الرحمن رحمانی دانشمند بزرگ و تاریخ‌نگار بلندآوازه، محمد بن جریر طبری (310 هـ / 922 م) در کتاب خویش «اختلاف فقها» باب خاصی ر

 

سخنی در باب ماجرای کربلا

روایت‌ها و گزارش‌های تاریخی، روایت‌هایی خالص نیستند. کسانی که آنها را روایت کرده‌اند تفسیر خود را از آنچه دیده یا شنیده‌اند، بیان کرده‌اند. در فرایند تفسیر، حب و بغض‌های عاطفی، وابستگی‌های سیاسی و اج

 

خیزش تمدنی در نگرگاه مالک بن نبی و فتح‌الله گولن

تحلیل و مقایسه اشاره: در میان چهره‌هایی که در زمینه‌ی اصلاح وضعیت مسلمانان تلاش نظری و عملی کرده‌اند، دو شخصیت نامبردار، مالک بن نبی از الجزایر و فتح الله گولن از ترکیه، جایگاه مهمی دارند، اما

 

Sample Text

This is sample text.