فلسفه و کلام

قرائت فراموش شده ؛ بازخوانی نظریۀ ‘علمای ابرار’ ، تلقی اولیۀ اسلام شیعی از اصل ‘امامت’

محسن کدیور فصلنامه مدرسه ؛سال اول؛ شماره سوم؛ ارديبهشت1385؛ صص 92-102 امامت کانونی‌ترین اصل در تلقی شیعی از اسلام است. سوال این است که آیا شیعیان درباره این اصل همواره هما

 

لیبرالیسم: فردگرایی یا خویشتن مداری؟

آرش نراقی (۱) بسیاری از منتقدان لیبرالیسم این مکتب را از آن حیث که مبتنی بر “فردگرایی” است در خور نقد یافته اند. از منظر این منتقدان، “فردگرایی” از حیث اخلاقی دست کم د

 

آیا “مسلمان سکولار” ممکن است؟

آرش نراقی ۱. پرسش اصلی من در این نوشتار این است:آیا مسلمانی و سکولاریسم با یکدیگر قابل جمع است؟ آیا فرد می تواند هم مسلمان باشد و هم به نحو سازگاری به اقتضائات سکولاریسم پایبند باش

 

اختفای خداوند: ملاحظاتی درباره الهیات غیبت

آرش نراقی (۱) سلوک عرفانی (دست کم در روایتهای سنتی آن) مبتنی بر دو پیش فرض مهم است: اولاً- خدایی وجود دارد؛ ثانیاً- آن خدا (ولو موقتاً) از حیطه تجربه سالک غایب است

 

فلسفه تحليلي و متافيزيكي انديشي

سروش دباغ آیا تمام فیلسوفان فلسفهی تحلیلی دارای تبار انگلیسی یا آمریکایی هستند؟ این سخن

 

ویژگیهای اندیشۀ ینی

محمد محق توجه به ویژگیهای اندیشۀ دینی از این رو اهمیت دارد که می تواند ما را به تفکیک و بازشناسی آن از خود دین یاری رساند. از شایعترین خطاهایی که جوامع دینی-اسلامی به آن گرفتار اند

 

معنا شناسی فتنه در قرآن

محمد محق معنا شناسي از دانش هاي جواني است كه نسبت به برخي ديگر از رشته هاي علوم انساني داراي عمري دراز نيست و بيشتر زاده ی ارتباط ادبيات و فلسفه است، اما در روزگار معاصر، توجه

 

مصاحبه در بارۀ سروش

مصاحبه ای در بارۀ نظریۀ سروش پیرامون وحی گفتگو :  جناب استاد، اخیرا دکتر عبدالکریم سروش اندیشمند معاصر جهان اسلام نظریه ی بحث انگیزی را در مورد قرآن کریم مطرح کرد. در آغاز م

 

قرآن و آزادی اندیشه

محمد محق نویسنده و پژوهشگر در این که قرآن مجید تفکر را ستوده وبه اندیشیدن فراخوانده است، تردیدی نیست، زیرا چندین آیه بر این مطلب صراحت دارد ودر چندین سوره مشتقات این واژه ذک

 

عامل زبانی در اندیشۀ دینی

محمد محق از نظر متکلمان و عارفان مسلمان و بسیاری دیگر از دانشمندان علوم اسلامی خداوند به روشهای مختلف پیام خویش را می فرستد، زیرا آیات و نشانه های او که به نحوی حاوی پیام او هستند و به