سیاست و قدرت

ریشه‌های تاریخی القاعده و طالبان (۲)

محمد محق پژوهشگر مسائل اسلامی نبرد نه ساله‌ی نیروهای بین‌المللی علیه گره‌های القاعده و طالبان هنوز به مرزهای تعیین کننده‌یی نرسیده است. با توجه به نبرد نه ساله‌ی نیروهای ب

 

ریشه‌های تاریخی القاعده و طالبان (۱)

محمد محق پژوهشگر مسایل اسلامی ظاهراً به نظر می رسد که کشورها و نیروهایی که متحدانه علیه طالبان می‌جنگند، تعریف واحدی از طالبان ندارند. قرائت طالبانی از اسلام از نظر بسیاری از دین‌پژوهان بدوی‌

 

سیاست­‌زدگی

سیاست‌زدگی در تجربه‌ی سید جمال‌الدین افغانی دکتر سید حسن اخلاق وقتی بدن‌مان درد می‌گیرد می‌توان دو نوع برخورد داشت: می‌توان نالید و شکوه کرد و خیال امید را پرورانید، و می‌توان به طبیب مراجع

 

سعودی و تأسیس مرکز اسلامی در افغانستان، آیا باید نگران بود؟

محمد محق پژوهش‌گر مسایل اسلامی شرایط آشفته، شکننده و تناقض‌آمیز افغانستان به گونه‌یی است که مرز فرصت‌ها و چالش‌ها را از میان برداشته و تشخیص سود و زیان را دشوار ساخته است. انتشار گزا

 

طالبانیسم ضد طالبان

«کسی که تاریخ را از یاد ببرد، محکوم است تا آن را تکرار کند.» گیورک سانتایانا، نویسنده و فیلسوف اسپانیایی- امریکائی(1863-1952) آنقدر جنگ و خشونت دمار از روزگار ما درآورده

 

هماهنگی مخفی بریتانیا و اخوان

ادعای روابط مخفی بریتانیا با اخوان المسلمین                           نجوی عبدالله ترجمه: محمد محق از هنگامی که انقلابهای عربی و به ویژه انقلاب مصر به راه

 

نا آرامیهای سوریه و دیدگاه صاحب نظران

آیا تحرکات سوریه نمونۀ متفاوت ارائه خواهد کرد؟         جورج سمعان ترجمه: محمد محق با پیروزی انقلاب در مصر بعد از تونس، باید “میادین” منطقه به تعمیم این نمونه در راستای

 

میزان نفوذ مردمی اخوان

میزان نفوذ مردمی اخوان المسلمین        صبحی عسیله ترجمه: محمد محق جماعت اخوان المسلمین در تمام تاریخ طولانی اش از سال 1928 به این سو به این پیمانه مورد توجه ر

 

مدارس طالبان… مافیای مقدس

مدارس طالبان، منابع تمویل و مافیای مقدس  محمد محق نگاه غالب بر جوامع توسعه نیافته که با زندگی مدرن آَشنایی ندارند، نگاه اسطوره ای است، نگاه پیشامدرن که رازآلودگی ویژ گی عمدۀ آ

 

قرائت طالبانی

قرائت طالبانی از اسلام، زمینه های گذشته، سناریوهای آینده محمد محق مقدمه قرائت طالبانی از اسلام، از نظر بسیاری از دین پژوهان، بدوی ترین تفسیر از دین، و رفتارهای ن