سیاست و قدرت

داعش در افغانستان چه می‌کند؟

نویسنده: محمد محق حدود دو سال قبل بود که گروه موسوم به دولت اسلامی و مشهور به داعش در افغانستان با نام شاخه خراسان دولت اسلامی، اعلام وجود کرد. در آن زمان، برخی کنشگرا

 

پدیده‌ی داعش

فراخوانِ هجرت و احیای نظام خلافت: سیر تاریخی، ماهیت ژئوپولیتیک و ریشه‌های ایدئولوژیک پدیده‌ی داعش عبدالکبیر صالحی اشاره: اين نوشتار نخست به تبارشناسیِ پدیده‌ی داعش می‌پر

 

بایسته‌های مرجعیت دینی

مقاله‌ی ارائه‌شده در سمینار «رهبری دینی و رهبری سیاسی» برگزار کننده: مرکز انکشاف مطالعات اسلامی‌ با همکاری وزارت حج و اوقاف 29-30 دسامبر 2007- هوتل انصاف کابل محمد محق مقدمه

 

عامل سیاسی در اندیشه‌ی دینی (2)

محمد محق بسیاری از خلفا و امرا در تاریخ اسلام تلاش می‌کردند که در میان مسلمانان مشروعیت داشته باشند و این مشروعیت را که در عمل پایه بر عناصر مختلفی داشت، با صبغه‌ی دینی نیز بیارایند. ر

 

عامل سیاسی در اندیشه‌ی دینی (1)

محمد محق سیاست یعنی سازوکار تعامل با قدرت، چه از سوی کسانی که دارای سلطه و سیطره‌اند و چه کسانی که در مقابل دستگاه قدرت قرار دارند. مطالعه‌ی سیاست چه از منظر علوم سیاسی و چه از منظر فلسفی این را نش

 

طالبان تندرو، طالبان میانه‌رو، کژتابی مفهومی

محمد محق یکی از موضوعاتی که گاه و بیگاه به میان می‌آید و برای بسیاری مایه‌ی سردرگمی می‌گردد، اصطلاح طالبان میانه‌رو و تفکیک آنها از طالبان تندرو است. نگارنده با توجه به اهمیت کلیدی واژه‌ها و طر

 

پیامدهای خارجی بحران پاکستان

نوشته: جمیل مطر ترجمه: محمد محق یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان با بسته‌یی از قرارداد و وعده‌ی فروش اسلحه‌ی گرانبها و پرکاربرد از چین برگشت. اعلان گردید که او با چین به توافق

 

تجدید نقش الازهر

نوشته: اسامه غزالی حرب ترجمه: محمد محق دکتور اسامه غزالی حرب، از نویسندگان برجسته‌ی مصر، طی مقاله‌یی در شماره‌ی مورخ 8 سرطان 1390 برابر با 29 جون 2011 روزنامه‌ی الاهرام، اهمیت این

 

طالبان نرم، طالبان سخت

محمد محق در مقاله‌یی دیگر نوشتم که تقسیم طالبان به تندرو و میانه‌رو تقسیم درستی نیست، و در آنجا دلایلم را نیز ارائه کردم، و هنوز بر همین باور هستم. در آنجا توضیح داد

 

استراتژی امریکا در شرق میانه

نوشته: ویلیام بیرنز ترجمه: محمد محـق آنچه در زیر می خوانید ترجمه‌ی مقاله‌یی است که به قلم ویلیام بیرنز، معاون وزارت خارجه‌ی امریکا در امور سیاسی در این باره نگاشته ش