اندیشه‌ی اسلامی

دیگری در آگاهی ما

محمد محق در مبحث پیشین اشاره رفت که آگاهی نوین مسلمانان «دگرمحور» است و بسیاری از مؤلفه‌های آن در کنش و واکنش به آن دیگری شکل گرفته است. دیگری آن است که مرزهای هویتی متفاوت می

 

اندیشه‌ی دینی در گذر زمان (2)

محمد محق از بستر زمان تا پهنه‌ی مکان به همان گونه که هر عصر و زمانه‌یی ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر زمانه‌ها جدا می‌سازد، و به همان تناسب اندیشه‌ی دینی تولیدشده در هر ع

 

اندیشه‌ی دینی در گذر زمان (1)

محمد محق از عصر تأسیس تا عصر توسعه سرگذشت تاریخی ادیان نشان می‌دهد که هر دین دو مرحله‌ی نسبتا مهم در تاریخش را پشت سر نهاده، و هر مرحله تقاضا‌های خاصی داشته است. مرحله‌ی نخست

 

مواجهه‌ی سنتی، سنت‌گرایانه، بنیادگرایانه و نواندیشانه با سنت نبوی

محسن کدیور همايش علمي حكمت و بازانديشي سنت نبوي؛ تهران، 1 اسفند 1385؛ مؤسسه‌ی پژوهشي حكمت و فلسفه‌ی ايران؛ دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران چکیده‌ی سخنرانی «ان الله و ملائکته ی

 

اندیشه‌ی دینی محصول انتزاع یا واقعیت عینی

محمد محق تصور بسیاری بر این است که اندیشه، به شمول اندیشه‌ی دینی، در اثر تأملات انتزاعی و بریده از عالم واقع شکل می‌گیرد. فرض این گونه است که گویا مثلا یک دانشمند برجسته برای آنکه بتواند

 

برده‌گیری به‌نام قرآن

محمد محق شماری از دوستان پرسیده‌اند که حوادث برده‌گیری در شرایط جدید، از آن نوع که گفته می‌شود در عراق توسط داعش اتفاق افتاده است، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا این عمل از نظر دینی قاب

 

الهیات رهایی‌بخش امام ابوحنیفه

نویسنده: کبیر صالحی نظریه‌پردازی در راستای دادورزی و خشونت‌پرهیزی (قسمت نخست) درآمد امام ابوحنیفه را به‌حق می‌توان بنیان‌گذار و علم‌بردار الهیات رهایی‌بخش در تاریخ اسلام قلمداد ک

 

نو‌اندیشی به مثابه‌ی نوزایی (2)

تبار‌شناسی آگاهیِ نوین محمد محق از نظر شماری از صاحب‌نظران مسلمان، به‌ویژه کسانی که متعلق به طیف احیاگران دینی هستند، تحولاتی که در تاریخ اخیر مسلمانان در قالب بازیابی هویت دینی، پس از مواجهه

 

افراط­‌گرایی دینی

تلاش برای ماندن، افراط­‌گرایی دینی در جهان امروز علی کاوه افراط­‌‌گرایی دینی (و معادل­‌های دیگر آن چون بنیادگرایی اسلامی، رادیکالیزم اسلامی، اسلام سیاسی، اسلامی میلیتاریس

 

چنین گفت ارکون

بنیادگرایی، ناهمگونیِ تاریخی و نواندیشی انتقادی در حوزه‌ی سنت برگردان: عبدالکبیر صالحی هاشم: شماری از اندیشمندان مسلمان از اینکه جنابعالی روش تاریخی و دیگر روشهای مدرن