اندیشه‌ی اسلامی

رهایی خَلف از اسارتِ سَلف

درنگی بر زیرساخت‌های تئوریکِ بازخوانیِ انتقادی فهم سلف از دین چکیده سلفیان و دیگر گروه‌ها و فرقه‌های محافظه‌کار و سنت‌گرای دینی بر حجیت و قدسیت آرا و افکار سلف پای می‌فشارند و عدول از روش، منش و ب

 

ناکارآمدی خلافت در دنیای مدرن

ناکارآمدی خلافت در دنیای مدرن؛ جایگاع جمهوری پارلمانی در اندیشه‌ی اقبال لاهوری نویسنده: عبدالکبیر صالحی هنگامی‌که مصطفی کمال آتاتورک در مارچ

 

سنگسار از منظر درون‌دینی، سنگربندی موافقان و مخالفان (2)

نویسنده: محمد محق بخش دوم و پایانی آخرین استدلال طرفداران سنگسار علاوه بر اتکا بر روایت‌های گذشته، این است که حکم سنگسار مورد اجماع علما نیز قرار گرفته؛ چنان‌که نووی گفته است: «علما اجماع ک

 

سنگسار از منظر درون‌دینی، سنگربندی موافقان و مخالفان (1)

نویسنده: محمد محق بخش نخست سنگسار درست است یا نادرست؟ این پرسشی است که بر سر آن دعواهای حادی جریان دارد. سنگسار به‌مثابه‌ی کیفری برای زنان و مردان متأهلی که مرتکب زنا می‌شوند، موضوعی به‌شدت

 

قربانی یا مقصر؟

همه‌ی طیف‌های فکری در جامعه‌ی اسلامی متفق‌القولند بر این که وضعیت کنونی ما وضعیت مطلوبی نیست. اما پرسشی که بر سر پاسخ آن اختلاف دارند این است که آیا ما با گرفتار شدن به این وضعیت قرب

 

اسلام و دموکراسی

نهاد دین وسیاست دو نهاد متفاوت با وظایف و عمل‌کرد متفاوتند و این دلیل جدا بودن آن‌هاست. بنا به دعوت موسسه‌ی Adnawerstiftung ‌در برلین، مجتهد شبستری در ژوئن 2012 در دانشکده‌ی ا

 

رابطه‌ی نبوت و سیاست

محمد محق یکی از پرسش‌هایی که در باره‌ی ارتباط دین و حکومت توسط دوستان مطرح می‌شود این است که سیاست یکی از شعبات نبوت است، و گفته‌اند که ابن سینا نیز این نظر را داده است. در ت

 

نسبت دین و دموکراسی (2)

محمد محق شماری از دوستان گرامی، پرسش‌هایی را در باره‌ی نسبت دین و دموکراسی مطرح کردند، و خواستند به آنها پاسخ بگویم.  پرسیده اند: اگر دین متضمن نشان‌دادن رو

 

نسبت دین و دموکراسی (1)

محمد محق - شماری از دوستان، عملکرد امریکا یا کشوری دیگر را دلیل رد دموکراسی می‌خوانند. این دقیقا مثل این است که کسی عملکرد یک کشور مسلمان را دلیل

 

الهیات رهایی‌بخش امام ابوحنیفه

عبدالکبیر صالحی قسمت دوم و پایانی نظریه‌پردازی در راستای دادورزی و خشونت‌پرهیزی اشاره: چنانکه پیش از این خاطرنشان ساختیم، امام ابوحنیفه نخستین کس