فکر و معرفت

نگاهی به نظریه‌ی انسجام صدق

نویسنده: ریچارد ال. کیرکهام مترجم: سید نصیراحمد حسینی چکیده اصطلاح «انسجام» در عبارت «نظریه‌ی انسجام صدق» به هیچ وجه تعریف کاملاً دقیقی نشده است. بیشترین چیزی که از طریق یک تعریف کلی می‌توان گف

 

دانش‌ورزی و دانش‌اندوزی به مثابه‌ی پیشه و فرهنگ

رنگین دادفر سپنتا برای بسیاری از کتاب‌خوانان افغانستان، دسترسی به ادبیات جهانی از طریق ترجمه‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد، ممکن می‌گردد. مزیت این مسأله در این است که تحصیل‌کرد

 

هویت های پیش اجتماعی و جوانان بی قطب نما

جوانان فاقد الگو های اجتماعی و کشوری اسیر ابتذال نخبگان دکتور رنگین دادفر سپنتا من از زمره اهالی فیس بوک و تویتر نیستم و حتا به ویب سایت های گوناگون افغانی نیز سر نمی زنم، نمی خوانم. زمان

 

کیستی انسان

تقلیل هویت انسان به تبار، تقلیل انسان به یک حقارت، خود کرده است. دکتور رنگین دادفر سپنتا جوامع کنونی تنها از منظر سیاسی نمادهایی از کثرت‌گرایی نیستند، بل

 

کرامت انسانی

نژادپرستی تباری و پایان ملت ها، رویکرد های قبیله یی و ماندگاری افغانستان دکتور رنگین دادفر سپنتا این مقاله به نحوی ادامه مقاله قبلی من زیر عنوان، نظم نا کارا، شکست دولت های پسا استعمار

 

فضیلت شکر

آرش نراقی «سپاسگزاری» یا «ابراز شکر» از جمله فضیلت‌های زندگی اخلاقی و معنوی است.[1] مایلم در این نوشتار تحلیلی از این فضیلت در سطح مناسبات میان انسان‌ها، و نیز در متن مناسبات میان انسان

 

دشمنی با علوم انسانی، ستیز با آزادی

مهدی خلجی گفت‌وگوی زیر با بخش اندیشه‌ی رادیو زمانه انجام گرفته و هشتم سپتامبر ۲۰۱۰ در وب‌سایت این رادیو نشر یافته است. مهدی خلجی می‌گوید: «علوم انسانی سرشتی سکولار د

 

Sample Text

This is sample text.