فکر و معرفت

دين و مدرنيته

دکتر عبدالکریم سروش بس  ستارة  آتش از  آهن  جهيد         وين دل سوزيده پذ رُفت و چشيد ليك در ظلمت يكي دزدي نهان            مي‌نهد   انگشت     بر    استارگان مي‌كشد استارگان را يَك به يَك         

 

داعش، ما، و انکار مسئولیت

ظهور داعش در دومین دهه از قرن بیست و یکم، چونان معمایی مینماید که هر کس می‌خواهد به سبک خود به گشایش و حل آن دست یازد. یکی آن را توطئه‌یی آشکار از سوی استخبارات امریکا و اسرائیل می‌داند که برای ضربه‌زدن به منافع ر

 

داعش در زمین اسلام سیاسی می‌روید

گفت‌وگوی خلیل پژواک با محمد محق سوال: اگر بخواهیم داعش را در حد یک تصویر کوتاه، از نظر تشکیلات، ایدیولوژی و بنیان‌های فکری‌اش تعریفی ارائه بدهید، چه می‌گویید

 

سرمقاله شماره‌ی اول مجله زمینه

اندیشه‌کردن، نیک‌نگریستن، با غور و تعمق سنجیدن، و به عواقب و پیامدها فکرکردن، بخشی از نیاز ماست، هم نیاز فردی و هم نیاز گروهی، به ویژه در جامعه‌یی که سالیان دراز در تب و تاب جنگ، درگیری، مهاجرت، برگشت، بر

 

خودفراموشی در ادبیات گروه‌های اسلامی

وقتی سخن از خودفراموشی می‌گوییم منظور ما از «خود» در اینجا خودِ همگانی، خودِ ملی، خودِ تمدنی، خودِ امت، و خودِ گروه نیست، بلکه خودِ فردی و هویت شخصی است، که قوام زندگیِ معنویِ انسان است. و

 

تصور خدا؛ از کودکی تا میان‌سالی

تا جايی‌که من به یاد دارم، از کودکی تا اکنون که پنجاه‌ساله شده‌ام، ایمان من نسبت به خدای متعال چندبار تحول یافته و چهره‌ی دیگری به خود گرفته است و هر یک از آن تحولات، راز و نیاز مرا شکل و صورت بخشیده‌اند.

 

محورهای تعامل عقل و وحی در ساحت فهم دین

چکیده در میان ادیان وحیانی، فهم وحی مکتوب و نقش عقل در فرایند فهم از اهمیت والایی بر خوردار است؛ نوع نگرش اندیشوران در باب تعامل عقل با وحی و متن، متفاوت است. این نو

 

معنابخشیدن به زندگی

مصطفی ملکیان آقای ملکیان در این گفت‌وگو، معانی و برداشت‌های متعدد از بحث «معنای زندگی» را از یکدیگر باز شناخته و پس از ارائه‌ی توضیحاتی در باره‌ی هر کدام، به مسائلی همچون مجهول‌بود

 

تبارگرایی، دیالکتیک مدرنیزاسیون ناتمام

تبارگرایی یک واقعیت است، اما خون‌ریز و عدالت‌ستیز دکتور رنگین دادفر سپنتا این مقاله را باید در پیوند با مقاله‌ی قبلی (

 

در باره‌ی ماهیت ایمان و کفر

محمد محق اگر ایمان تنها از جنس عقیده و باور باشد، باید مساوی باشد با محض ورود نوعی از آگاهی به ذهن. مثلاً، وقتی کسی آگاهی پیدا می‌کند که سیگار ضرر دارد، این آگاهی باید ایمان تلقی شود، زیر