تماس با ما

نهاد اجتماعی طللیعه

وبسایت
http://www.taleeah.af                         http://www.taleeah.com

آدرس ایمیل‌ها:
info@taleeah.af              taleeahinstitution92@gmail.com

صفحه‌ی فیس بوک:
http://www.facebook.com/zaminamagazine

شماره های تماس:
هرات:  040224269  کابل: 0700430580

آدرس‌ها:
هرات، سرک سی‌متره باغ‌آزادی، جاده بیت‌الامان
کابل، کارته‌ی سه، سرک 10 علاالدین، خانه‌ی 627

مجله‌ی زمینه
مدیر مسئول: محمد محق
سردبیر: عبد الکبیر صالحی
هیئت تحریر: علی احمد کاوه، سیدنصیراحمد حسینی، محمد عثمان عادل، سید جاوید عاطف و عزت الله راجی
طراحی و صفحه آرایی: علامحمد محمدی

وبسایت:
http://www.zamina.af

آدرس ایمیل‌ها:
info@zamin.af
zaminamagazine@gmail.com

صفحه‌ی فیس بوک:
http://www.facebook.com/zaminamagazine

شماره های تماس:
هرات:  040224269  کابل: 0700430580

مراکز فروش مجله‌ی زمینه:
«1» هرات، انتشارات رسالت، شمال پارک مسجد جامع بزرگ.
«2» نمایشگاه و فروشگاه کتاب انتشارات رسالت، چهارراهی معارف، بنیاد شهید احمدشاه مسعود، طبقه زیرین.
«3» انتشارات رسالت، مقابل دانشگاه هرات.
«4» انتشارات مومنی، جنب کتابخانه عامه.

[contact-form-7 id=”2529″ title=”Contact form 1″]