1540279_244264495780897_20897900180007733l14_o

شماره‌ی اول مجله‌ی زمینه

529 بار مشاهده شده

سرمقاله: – – – در شماره‌ی کنونی، محمد محق می‌پرسد که نواندیشی چه نسبتی با نوزایی یا رنسانس دارد. عبدالکبیر صالحی گفتگویی با محمد ارکون را به فارسی برگردانیده است که خطوط ناهمگون بنیادگرایی، نو اندیشی و نگرش انتقادی را شرح می‌کند. علی‌احمد کاوه با واکاویِ مفهوم افراطیت…

نواندیشی به مثابه‌ی نوزایی (1) – – – نواندیشی، در معنایی ساده و فشرده، یعنی اندیشیدن با روشها و ابزارهای علمی نو، یا پرداختن به موضوعات مفهومی متعلق به دنیای مدرن. این پدیده بخشی از یک روند کلان‌تر است که از آن به نوگرایی تعبیر…

چنین گفت ارکون: – – – بنیادگرایی، ناهمگونیِ تاریخی و نواندیشی انتقادی در حوزه‌ی سنت – – – هاشم: شماری از اندیشمندان مسلمان از اینکه جناب‌عالی روش تاریخی و دیگر روش‌های مدرن را بر مطالعات اسلامی به کار می‌بندید اظهار نگرانی می‌کنند و می‌گویند آنچه بر سنت مسیحی در غرب قابل تطبیق است بر سنت…

افراط­‌‌گرایی دینی: – – – افراط­گرایی دینی (و معادل­های دیگر آن چون بنیادگرایی اسلامی، رادیکالیزم اسلامی، اسلام سیاسی، اسلامی میلیتاریستی، تروریزم و…) از پرکاربردترین واژگان ادبیات سیاسی امروز است. تنها بحث نظری در این موضوع نیست که همه­‌گیر شده…

خیزش تمدنی در نگرگاه مالک بن نبی و فتح‌الله گولن: – – – شباهت‌های فراوان میان اندیشه‌ی ابن نبی و گولن دیده می‌شود، به پیمانه‌‌یی که نزدیک است نسبت هم‌خوانی و این‌همانی میان این دو برقرار گردد. مهمترین نقاط اشتراک این دو نگرش را…

فضیلت شکر: – – – «سپاسگزاری» یا «ابراز شکر» از جمله فضیلت‌های زندگی اخلاقی و معنوی است.[1] مایلم در این نوشتار تحلیلی از این فضیلت در سطح مناسبات میان انسان‌ها، و نیز در متن مناسبات میان انسان‌ها و خداوند به دست دهم؛ و نیز انواع شکر و آفات آن‌را به اختصار بررسی کنم…

کاربست مقاصد شریعت در راستای توسعه و تکامل سیاست‌های اقتصاد معرفتی: – – – این پژوهش تلاشی ­است در جهت­ کاربست تئوری مقاصد شریعت در راستای ­رشد و توسعه‌ی اقتصاد دیجیتالی یا معرفتی، گامی ا­ست سازنده در جهت به کارگیری سیاست‌ها و اولویت‌های انکشافی، و کمکی ا­ست ارزنده به خاطر جلوگیری از پیامدهای منفی اقتصاد امروزی بطور کل در کشورهای ضعیف…

ذهنیت جنگ‌اندیش و گره نگشوده: – – – عده‌‌یی معتقداند: جنگ میان دار اسلام و دارکفر تا برپایی قیامت ادامه خواهد داشت و به هیچ‌وجه نمی‌توان پایانی برای آن تصورکرد. این باورها تصوراتی را در ذهن این افراد ایجاد کرده است که می‌پندارند: نه تنها مسلمانان لیاقت دارند که جهان را به تصرف خود در آورند…

معنای معناها: – – – (شرح زندگی فکریِ مجتهد شبستری از زبان خودش) – – – کودک که بودم در شهر شبستر زندگی می‌کردیم. بخاطر بیماری مادرم به تبریز منتقل شدیم، اما پنج سالم بود که مادرم فوت کرد. خاطره‌ی تلخی بود و زندگی ما مختل شد. از تکیه‌گاه و آرامش کودکی محروم شدم. خلاء مادر را اتوریته‌ی قوی‌ِ پدر در محیط خانه…

دموکراسی و خشونت‌پرهیزی: – – – جان لاک فیلسوف قرن هفدهم در کتابی تحت عنوان «رساله‌ی دوم درباره‌ی حکومت» انسان را دارای سه حق اساسی و بنیادین می‌داند که هیچ حکومتی حتی یک حکومت منتخب و دموکراتیک حق مداخله در این حقوق و سلب آن‌ها را ندارد. این حقوق عبارتند از: حق زندگی، حق آزادی، و حق مالکیت. وی می‌گوید…

نظرات

نظر (به وسیله‌ی فیس بوک)

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all