شماره‌ی چهارم مجله‌ی زمینه

شماره‌ی چهارم مجله‌ی زمینه

312 بار مشاهده شده

سرمقاله: – – –  آیا اساسا به نقش زبان و کارکرد آن در زندگی خود وقوف کافی پیدا کرده‌ایم؟ آیا به تاثیر زیبایی‌های زبانی بر افزایش زیبایی‌های زندگی التفاتی نشان داده‌ایم؟ آیا به این اندیشیده‌ایم که ما را در برابر زبان مسئولیت‌ها و تکالیفی است، و اگر در آنها کوتاهی کنیم باید پیامدهای ناگواری را پذیرا باشیم؟ آیا ما با زبان برخورد مسئولانه داشته‌ایم؟ و اگر بلی؛ چگونه و به چه پیمانه………؟

پدیده‌ی داعش: – – – اين نوشتار نخست به تبارشناسیِ پدیده‌ی داعش می‌پردازد، زمینه‌های شکل‌گیری آن را در بستر تاریخ به بررسی می‌گیرد و در همین سیاق، ردپای این پدیده را در افغانستان، ایران و عراق جست‌وجو می‌کند. به دنبالِ آن از ماهیت ژئوپلیتیک پدیده‌ی داعش سخن ‌می‌رود و دیدگاه‌های مختلف و احیاناً متخالفِ صاحب‌نظران در این باب نقل می‌شود…….

اخلاق چیست؟: – – – در این مبحث می‌کوشم آنچه را که «تعریف حداقلی» اخلاق می‌خوانم، توضیح دهم. تعریف حداقلی اصلی است که هر نظریه‌ اخلاقی باید آن را دستکم به عنوان نخستین نکته بپذیرد. بحث را با بررسی پاره‌یی از مناقشه‌های اخلاقی معاصر درباره‌ی دو نمونه از معلولیتِ کودکان آغاز می‌کنیم تا بتوانیم به تعریفی حداقلی از اخلاق دست یازیم……

قربانی یا مقصر؟: – – – همه‌ی طیف‌های فکری در جامعه‌ی اسلامی متفق‌القولند بر این که وضعیت کنونی ما وضعیت مطلوبی نیست. اما پرسشی که بر سر پاسخ آن اختلاف دارند این است که آیا ما با گرفتار شدن به این وضعیت قربانی هستیم یا مقصر………؟

محورهای تعامل عقل و وحی در ساحت فهم دین: – – – این نوشته از حجیت متشابک و ترکیبی عقل و وحی دفاع می‌کند، ضمن آن‌که عقل را حجت ذاتی و مستقل می‌داند، برای آن حجیت انفرادی قائل نیست، چنان‌که مخاطب وحی را نیز عقل می‌داند و اگر عقل نباشد، فهم درست دین نیز ناممکن خواهد بود…..

تصور خدا؛ از کودکی تا میان‌سالی: – – – تا جايی‌که من به یاد دارم، از کودکی تا اکنون که پنجاه‌ساله شده‌ام، ایمان من نسبت به خدای متعال چندبار تحول یافته و چهره‌ی دیگری به خود گرفته است و هر یک از آن تحولات، راز و نیاز مرا شکل و صورت بخشیده‌اند…..

خودفراموشی در ادبیات گروه‌های اسلامی: – – – وقتی سخن از خودفراموشی می‌گوییم منظور ما از «خود» در اینجا خودِ همگانی، خودِ ملی، خودِ تمدنی، خودِ امت، و خودِ گروه نیست، بلکه خودِ فردی و هویت شخصی است، که قوام زندگیِ معنویِ انسان است. وقتی این خود/ذات از دست برود، هر انسانی شخصیتش را گم می‌کند و نسخه‌یی تکراری و همانند با الگوی مشخصی می‌شود که از قبل طراحی شده است…..

نبوت حضرت مريم «ع»: درآمدی بر فمینیسم اسلامی: – – – در درازنای تاريخ اسلام، کارهای فراوانی در راستای قرآن‌شناسی انجام شده است. قرآن‌پژوهان از همان سپیده‌دمِ نزول این کتاب تقلا و تتبع کرده‌اند و برای شناخت آموزه‌ها و معارفش، از چشم‌اندازهای گونه‌گونه فقهی، کلامی، فلسفی، صرفی، نحوی، بلاغی، عرفانی، عقلانی و . . . به آن نگریسته‌اند…

نظرات

نظر (به وسیله‌ی فیس بوک)

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all